top of page

SERIE BODEGONS

Natures mortes realitzades amb grés i esmaltades 

per Martí Baltà

SERIE ARQUITECTURES

Arquitectures de diferents èpoques interpretades per Joesp Maria Balà a

MES

SERIE MINIATURES TORN

Peces de torn realitzades i esmaltades per Joesp Maria Baltà

SERIE ARQUEOLOGIA

Escultures ceràmiques realitzades per Martí Baltà

MES

SERIE DIVERTIMENTOS

Escultures ceràmiques realitzades per Martí Baltà

MES

SERIE JOGUINES

Homenatge a Torres Garcia amb peces fetes per Josep María Baltà

SERIE CARBORUNDUM

 peces de Josep María Baltà

bottom of page